nem post

Yotengrit Alapítvány Klubest

Dr. Darnói TiborYotengrit Alapítvány Három Nádszál Klub

A Yotengrit szellemisége az ősi magyar világképből ered, amely mellérendelő rendszerben szemléli a világot. Ez valódi dualitás, az "is-is" világa, az együtthatás és felemelkedés megvalósításának útja, mely egyenrangú, együttható párban értelmez minden kettősséget. Mindkét fél egyenlő és szabad, egyik sincs alárendelve a másiknak. Ebben szembenállás helyett együttállás van, ahol az energiák is párban állnak és erősítik egymást, összeadódnak. Ez a tudás bennünk él, nyelvünk és lelkületünk is e mellérendelő világképpel átitatott. Megvalósítása a tudatváltás és felemelkedés elkerülhetetlen lépcsőfoka.


 

 A „Tiszta Lappal” című klubbeszélgetés következő témája


 

„Ahol a nőket kizárják a döntésből, cselekvésből, a köz megfosztattatik”

 

Megszívlelendő intelem, mely rámutat napjaink egyik súlyos hiányosságára, hogy a Nők nem kapnak elegendő szerepet.  A NŐ cselevésében megnyilvánul gyengédsége, lágysága, finomsága, szeretete, értelméhez társul szegődik a szíve, sejtésében megjelenik a rend, és feltárul a teljesség. Női bölcsesség ez, amely a Férfi bölcsességgel együtt üdvösség, ember és az Egek javára.  Ebben nincs helye versengésnek, irigységnek, gőgös önérzetnek, büszkeségnek - csak együttes felemelő szolgálatnak.

A Yotengrit bölcselet számos olyan összefüggést tartalmaz, melyet érdemes mélyebben elemezni, és együtt értelmezni mindazokkal, akik a tan iránt érdeklődnek.

Gyere el közénk és beszélgess velünk!

Találkozónk helyszíne a Van Egy Hely Életenergia Központ.

Mivel már csak pár hely maradt és a terem korlátozott befogadó képességű, kérjük, feltétlenül regisztráljatok az alapitvany@yotengrit.hu címen!

A terembérlés hozzájárulási költsége 1.000 Ft.

Cím: Budapest VIII. ker., Rökk Szilárd utca 11. fszt 1. (11-es kapucsengő)

Szeretettel várunk!